Wat is de betekenis van code 95?

code 95 halen

In Nederland is code 95 een bekende term voor iedereen die beroepsmatig een voertuig wil besturen. Informatie over wie daar precies wel en niet onder vallen is op te vragen bij het CBR. Hoe dan ook, als jouw beroep daar om vraagt, dan is het zaak om code 95 te halen zodat je deze erkenning op je rijbewijs krijgt. Dan pas ben je volledig bevoegd om beroepsmatig te rijden. Vanaf het behalen van code 95 is deze vijf jaar geldig. Daarna dient deze verlengd te worden via een nascholingscursus.

code 95 halen

Het binnenhalen en verlengen van code 95

Voor goede en ervaren chauffeurs moet het binnenhalen van code 95 goed te doen zijn. Gelukkig zijn er ook nog eens genoeg plekken waar je deze erkenning kunt halen. Vooral erkende rijscholen bieden speciale trajecten aan die erop gericht zijn code 95 te halen. Heb je vijf jaar later vervolgens een nascholing nodig om verlenging te verdienen, dan kun je ook dan terecht bij een rijschool. Zo’n nascholingstraject bestaat overigens wel uit zo’n 35 cursusuren. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Begin er op tijd aan, zodat je niet tijdelijk zonder code 95 komt te zitten.